Body Jet

Od roku 2004 byla do praxe uvedená metoda liposukce za použití vodného proudu tzv.“ WAL “ liposukce ( water – jet assisted liposuction ). Výrobcem přístroje, pod názvem Body – Jet je nemecká firma Human Med AG. Podstatou metody WAL je vstřikování malých objemů anestetický tekutiny tlakovou pumpou ve forme „ vodného paprsku “ do oblastí plánovaného odsávaní tukového tkaniva za použití speciálních jednorázových kanyl. Tukové buňky se s jemným proudem tekutiny „ vyplaví “ a  odsají, přitom okolní cévy a nervy nejsou poškozené. Metoda WAL používá pouze 1/3 z objemu anestetický tekutiny používané při tumescentní liposukci. To umožňuje odsávat větší objemy tuku při minimálních krevných ztrátách. Vzhledem k tomu, že se používají malý objem roztoků, je možné velmi precizní odstranění přesně určeného množství tukového tkaniva, protože tukové tkanivo není natolik „ nabobtnané “ jak při tumescentní liposukci. Při WAL se používá sterilní jednorázový materiál.

Výhody WAL liposukce oproti ostatním metodám odsávání tuku:

• lepší rozptyl tumescentního roztoku do operované oblasti
• minimální poškozeni měkkých tkaní
• Krátký operační čas
• možnost přesnějšího odsátí tukového tkaniva
• menší krevní straty
• Krátký čas rekonvalescence
• kratší čas otoků
• minimální zátěž organizmu léky
• využití i při korekcích po liposukcích jinými metodami
• možnost jednoduššího odběru a přenosu tuku, tzv. lipofilling