Zmenšení prsou

Nadměrná velikost prsou není jen vadou kosmetickou, ale zpravidla je druhotně příčinou i dalších potíží, jako například problémů s páteří s rizikem dlouhodobých a trvalých následků na zdraví, dechových potíží, případně kožních komplikací. Častý je i výskyt psychických problémů při společenském kontaktu. Při redukci prsou se odstraňuje přebytek kůže a také část mléčné žlázy, prsa se vymodelují do vyhovujícího tvaru a velikosti. Současně se může provést zmenšení prsních dvorců.

Operační zákrok:

Operace spočívá ve zmenšení velikosti prsní žlázy, její modelaci do žádaného tvaru, posunu prsního dvorce a v odstranění přebytečné kůže. Variant operace je celá řada, výběr vhodné varianty vždy záleží na konkrétním anatomickém nálezu a posouzení operatéra.

Pooperační péče:

Za 14 – 21 dní jsou odstraněny stehy, pacientka musí do té doby dodržovat klidový režim bez fyzické zátěže. Období rekonvalescence je u tohoto typu zákroku delší. Elastická podprsenka bez kostic se ponechává 4 týdny od zmenšení prsou.